Nikola Pavlović, dr.med.

specijalist internist – subspecijalist kardiolog

Nikola Pavlović rođen je 08. veljače 1981. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i V. gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2005. godine. Specijalizaciju iz interne medicine odradio je u razdoblju od 2007. do 2011. g u Kliničkoj bolnici ”Sestre milsordnice” te je 2011.g položio specijalistički ispit. Od početka specijalizacije do danas radi na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila na području opće kardiologije, interventne kardiologije, eletrofiziologije i elektrostimulacije. Od rujna 2013. do rujna 2014.g. radio  je kao stipendist Europskog društva za aritmije (EHRA Advanced Electrophysiology Fellowship) u Universitätsspital Basel u Švicarskoj (prof. Christian Sticherling, PD Michael Kühne) gdje se usavšavao u području ablacija srčanih aritmija te srčane elektrostimulacije i resinkronizacijske terapije.

U lipnju 2014. položio je Europski ispit iz elektrofiziologije (EHRA Certification level 1), a u lisopadu 2014 dobio punu akreditaciju Europskog kardiološkog društva iz područja elektrofiziologije i ablcija (Certified electrophysiology specialist (ECES) – Level 2).

U dosadašnjem stručnom i znanstvenom radu objavio je više od 70 znanstvenih radova i kongresnih priopćenja od čega 17 radova koji su citirani u Current Contents-u. Član je Hrvatskog kardiološkog društva i Europskog kardiološkog društva, Europskog aritmološkog društva te Radne skupne za aritmije i elektrostimulaciju srca.

Od rujna 2015. dr. Pavlović je član odbora za certificiranje iz elektrofiziologije Europskog aritmološkog društva. (EHRA Certification Committee).

2016 g. završio je  poslijediplomski doktorski studij na Medicinskom fakultetu u Zarebu.

2017. g. dobija titulu ”Fellow of the European Society of Cardiology”

Područje interesa su mu elektrofiziologija i ablacije srčanih aritmija, srčana resinkronizacijska terapija te intervencijska kardiologija.